Skip to main content

Foodback, gıda ve tarım yeniliklerini destekleyen iş birliği ve inovasyon platformudur. Gıda ve tarım ekosisteminin çeşitli aktörleri arasında köprüler kurar, etki odaklı girişimleri hızlandırma ve kuluçka programlarıyla destekler.

Ne Yapıyoruz?

Gıdada Etki Konferansı

Gıdada Etki Konferansı (GEK), gıda ve tarım alanında sosyal ve çevresel sorunları gıda, tarım, inovasyon ve girişimcilik boyutlarında ele alarak uzun vadeli etki yaratmayı amaçlayan konferans serisidir. İlk kez 2021 yılında gerçekleşen GEK, Türkiye ve Avrupa’da gıda ve tarım sektörünün güncel durumu ile gelecek trendleri, alanın öncü aktörlerleriyle ele alıyor.

Konuşuyoruz Serisi

Konuşuyoruz serisinde gıda ve tarımdaki umut verici bir yeniliği, başarılı bir uygulamayı veya ilham veren bir trendi birlikte mercek altına alıyoruz.

EWA – Empowering Women in Agrifood

EWA – Gıda ve Tarımda Değişim Yaratan Kadın Girişimci Programı, tarım ve gıda sektöründe erken aşama kadın girişimcileri desteklemeyi amaçlayan 6 aylık bir kuluçka programıdır.

EIT Food Programları

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü – EIT Food, programları ile tarım ve gıda sektörlerindeki mevcut beceriler ile girişimciliği teşvik etmeyi ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin potansiyelini açığa çıkarmayı hedeflerken yenilikleri hızlandırmayı ve istihdam yaratmayı hedeflemektedir.

Daha sürdürülebilir bir gıda ve tarım zinciri için
çalışan Foodback ağına göz atın!