Skip to main content

Annual Food Agenda nedir?

Annual Food Agenda (AFA), EIT Food tarafından desteklenen ve Avrupa Komisyonu organı EIT’den fon alan bir projedir. EIT Food, gıda ekosistemimizi dönüştürmek için kurulmuştur ve sağlığımızı, kaliteli gıdaya erişimimizi ve çevremizi iyileştiren yenilikçi ve ekonomik açıdan sürdürülebilir girişimleri desteklemektedir.

AFA, Universidad Autónoma de Madrid-IMDEA Food tarafından, 4 Avrupa ülkesinden gelen gıda endüstrisi şirketleri, üniversiteler ve araştırma merkezleri dahil olmak üzere 10 kilit ortağın katılımıyla koordine edilmektedir. Polonya, İspanya, Birleşik Krallık ve Finlandiya’nın yanı sıra bu sene Türkiye ve Romanya AFA’ya dahil olmuştur.

Annual Food Agenda’nın hedefi nedir?

AFA’nın ana hedefi, tüketicilerin ilgisini çekmek ve tüm değer zincirini sürece dahil ederek tüketicileri yedikleri gıdalar hakkında düşünmeye teşvik etmektir. Aynı zamanda, tüketicinin gıda sistemini daha iyi anlamasını sağlamak için gıdayla bağlantılı veya bağlantısız günlük ortamlarda akademi, endüstri, üreticiler ve tüketiciler arasındaki etkileşimi artırmak amaçlanmaktadır.

İletişim Partnerleri

The Annual Food Agenda is a communication project under the support of EIT Food. EIT Food is Europe’s leading food innovation initiative, working to make the food system more sustainable, healthy and trusted. The initiative is made up of a consortium of key industry players, startups, research centers and universities from across Europe. It is one of eight Innovation Communities established by the European Institute for Innovation & Technology (EIT), an independent EU body set up in 2008 to drive innovation and entrepreneurship across Europe.