Gıdamızı üretme, dağıtma ve tüketme biçimlerimiz, doğal ekosistemler ve toplumlar üzerinde yadsınamayacak etkilere sahip. Gıda üretimi insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının %35’ini oluşturup toprağın önemli bir kısmını kullanılamaz hale getirirken kitlesel üretim pratikleri yüzyıllardır toprağı işleyen kırsal nüfusun üretimden yeteri kadar pay alamamasına sebep oluyor. Bunların üzerine, her 9 insandan 1’i açlıkla mücadele ederken sürdürülemez bir şekilde ürettiğimiz gıdanın 3’te 1’ini israf ediyoruz.

Gıda ve tarım alanında uzmanlar ile yaptığımız araştırmanın sonucunda gördük ki, ülkemizin gıda ve tarımındaki sorunların çözümü teknolojiye adaptasyondan geçiyor. Artık şüphe götürmez şekilde çevreye daha duyarlı, toplumsal olarak daha eşitlikçi ve finansal olarak sürdürülebilir bir gıda sistemine ihtiyacımız var ve bunu ancak hep beraber çalışarak başarabiliriz!

Gelin, Challenge Lab’de bu sistemi hep birlikte inşa edelim.

Challenge Lab nedir?

Challenge Lab, EIT Food (Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü)Foodback ve Impact Hub İstanbul tarafından başlatılan bir projedir. Farklı deneyimlerdeki ekipleri bir araya getirerek, yenilikçi araçlar ve metodolojiler sunarak gıda ve tarım sektörünün karşılaştığı büyük sorunların üstesinden gelmek için tasarlanmıştır. Challenge Lab’in kurucu ortak ilişkilerini harekete geçirmesi, yeni girişimlerin başlamasına katkı sağlaması ve endüstri, akademi ve girişimciler arasında bağlantılar kurması amaçlanmaktadır. 2021 senesinde 17 AB bölgesinde gerçekleşen Challenge Lab ‘Teknolojiyi kullanarak daha sürdürülebilir bir gıda sistemini nasıl oluşturabiliriz?’ sorusuna cevap veren fikir ve girişimleri aradı.

Challenge Lab'e neden katılmalısınız?

Yenilikçi araç ve metodolojiler

Müşterilerinizin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış yenilikçi ürün ve hizmetleri nasıl oluşturacağınızı öğreneceksiniz.

EIT Food ve Foodback ağına erişim

Uzmanlardan öğrenin

Tarım ve gıda sektörlerinde önde gelen uzmanlara danışabileceksiniz.

2.000 Euro Ödül

Tarım ve gıda sektörlerinden içgörüler

Tarım ve gıda endüstrisini etkileyen iş trendleri ve zorluklar hakkında bilgi edineceksiniz.

İlham veren insanlar

Farklı bilgi ve geçmişlere sahip diğer kişilerle tanışacak ve çalışacaksınız.

Challenge Lab’de hangi konular üzerine başvuru kabul edilmektedir?

Challenge Lab’e başvuruların aşağıdaki alanlardan birine
odaklanması ve teknoloji odaklı bir çözüm geliştiriyor olması gerekmektedir.

Çiftlik yönetim yazılımı
Karar destek teknolojisi
Hassas tarım
Sensörler
Veri zekası
Hava durumu izleme
Otomasyon teknolojisi
Drone teknolojisi
Topraksız tarım uygulamaları
Mahsul & bitki bilimi
Mahsul koruması

3D baskı
Enkapsülasyon
Biotech
Fermentasyon
Flavouring
Yeni teknolojiler
Otomasyon
Akıllı ekipmanlar

Blockchain
Ürün bilgisi/İzlenebilirlik
Temiz etiket
Veri zekası
Sensörler
Kalite algılama
Tedarik zinciri yönetimi
Raf ömrünü uzatma
Tazelik takibi

Yan ürünler
Atık verimliliği
Gıda atığı
Gıda paylaşım uygulamaları
Gıda atığı teknolojileri
Raf ömrünü uzatma
Akıllı/sürdürülebilir ambalaj
Plastik alternatifleri
Biyomalzemeler & biyokimyasallar
Döngüsel ekonomi

Alternatif içerikler
Alternatif proteinler
Bitki bazlı
Probiyotikler
Mantarlar
Kolajen
Algae
Süt ürünleri alternatifleri

Challenge Lab Süreci

Başvurunu tamamla

Fikrin ve ekibin hazır mı? Belirlenen son güne dek formu doldurabilirsin.

Bizden haber bekle

En iyi ekipleri arıyoruz. Başvurunla ilgili bizden haber bekle.

Programda yerini al

3 gün boyunca gıdanın geleceğini değiştirecek fikirlerini geliştir.

Ödül için jüri karşısına geç

Ön elemeden geçen ekipler arasında yer alıyorsan, jürinin karşısında sunum yapmak için hazır ol.

Challenge Lab'e Başvurmadan Önce Bilmende Fayda Var!

Show Buttons
Hide Buttons