EIT Food Programları

Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü – EIT Food, programları ile tarım ve gıda sektörlerindeki mevcut beceriler ile girişimciliği teşvik etmeyi ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin potansiyelini açığa çıkarmayı hedeflerken yenilikleri hızlandırmayı ve istihdam yaratmayı hedeflemektedir.

EWA - Empowering Women in Agrifood

EWA – Gıda ve Tarımda Değişim Yaratan Kadın Girişimci Programı, tarım ve gıda sektöründe erken aşama kadın girişimcileri desteklemeyi amaçlayan 6 aylık bir kuluçka programıdır.

Gıda Sistemi Becerileri Atölyesi

Gıda sistemindeki kariyerlerinde bireylere yardımcı olacak bu atölye, ilgili bölümlerde çalışmalarını sürdüren mevcut doktora öğrencilerine, mezunlarına ve ayrıca sektörde çalışmak isteyen veya halihazırda çalışan profesyonellere yöneliktir.

Konuşuyoruz Serisi

Konuşuyoruz serisinde gıda ve tarımdaki umut verici bir yeniliği, başarılı bir uygulamayı veya ilham veren bir trendi birlikte mercek altına alıyoruz. 

Challenge Lab

Challenge Lab, EIT FoodFoodback ve Impact Hub İstanbul tarafından başlatılan bir projedir. Farklı deneyimlerdeki ekipleri bir araya getirerek, yenilikçi araçlar ve metodolojiler sunarak gıda ve tarım sektörünün karşılaştığı büyük sorunların üstesinden gelmek için tasarlanmıştır.

Annual Food Agenda

Annual Food Agenda (AFA), EIT Food tarafından desteklenen ve Avrupa Komisyonu organı EIT’den fon alan bir projedir. AFA’nın ana hedefi, tüketicilerin ilgisini çekmek ve tüm değer zincirini sürece dahil ederek tüketicileri yedikleri gıdalar hakkında düşünmeye teşvik etmektir. 

Show Buttons
Hide Buttons